Vaksinasjon

Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen.

Ta kontakt med Vaksinasjonskontoret for god informasjon om vaksiner og vaksinering.  Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du her.

 

INFLUENSAVAKSINE 2018

Årets influensavaksinering starter i uke 43: Fra 22.10.18.

Vi vaksinerer alle dager. Trekk kølapp på laboratoriet.

 

Anbefalte målgrupper:  – Alle over 65 år

– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

– Diabetes, kronisk lungesykdom, kronisk hjerte-/karsykdom

– Kronisk leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom, nedsatt lungekapasitet

– Nedsatt immunforsvar,  svært alvorlig fedme