Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2019- 30. juni 2020

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 209 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 55 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 55 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin og blodsenking (uten legekonsultasjon) 55 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort.

Tillegg for materiell, medisiner, spiral, kateter, vaksiner etter kostnad. Utstedelse av attester omfattes ikke av konsultasjonstakst/frikost og må betales i tillegg.

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 63 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 95 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 134 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 181 kr
 • For enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/259 kr