Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling, i ordnær kontortid. Du kan også bestille time via nettsiden.

Ved behov for snarlig time/øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt pr. telefon hvor vi kan avtale time i løpet av dagen. Det lønner seg å ringe fra morgenen.

Du må også ringe om du har behov for dobbelttime. Ved en ordinær time er det satt av 15 minutter.

Det er mulighet for videokonsultasjon ved problemstillinger som kan avklares uten fysisk undersøkelse.

Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.