Leger

Disse legene jobber hos oss:

Spes. i allm.medisin Trygve Frøysnes

Spes. i allm.medisin Synnøve Hølmo

Spes. i allm.medisin Aina Nerdahl

Spes. i allm. medisin Kristin Andersen

Spes. i allm. medisin Erik Mørch