Leger

Disse legene jobber hos oss:

Spes. i allm.medisin Trygve Frøysnes

Spes. i allm.medisin Ingjald Åm

Spes. i allm.medisin Synnøve Hølmo

Allm. lege Aina Nerdahl

Spes. i allm. medisin Kristin Andersen

Spes. i allm. medisin Erik Mørch

 

Dr. Kristin Andersen har permisjon frem til høsten 2018.  Ny vikar fra 22.01.18 er Dr. Monica Gulfan Langerud.