Ansatte

Valentinlyst Legesenter er et legefellesskap med 5 spesialister i allmennmedisin med tilsammen ca 6000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

I tillegg til våre faste leger har vi også i perioder legestudenter på legekontoret. Det er legestudenter som er i sin avsluttende fase av utdanningen med en praksisperiode på legekontoret. Studentene veiledes av en annen erfaren lege.